แคตตาล็อกออนไลน์

ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระบบเล็ก (2โซน 4โซน 5โซน 10โซน)

หมวดหมู่สินค้า :  เครื่องและอุปกรณ์ดับเพลิง
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระบบเล็กConventional FCP (2โซน 4โซน 5โซน 10โซน) Conventional Fire Alarm Control Panel (Hardwire)

1.ตู้ควบคุม สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ FCP model.SFP-2402E (2โซน)

Conventional  FCP model.SFP-2402E (2โซน)

2.ตู้ควบคุม สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ FCP model. SFP-2404E (4โซน)

Conventional FCP-model. SFP-2404E  (4โซน)

3.ตู้ควบคุม สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ FCP model.SFP-5UDE (5โซน)

Conventional model.SFP-5UDE  (5โซน)

4.ตู้ควบคุม สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ FCP model.SFP-10UDE (10โซน)

Conventional model.SFP-10UDE  (10โซน)

 

 

สินค้าแนะนำ